Konkurs ósmoklasisty

OGÓLNOPOLSKI KONKURS SZKOLNY

konkurs online w rozwiązywaniu zadań z zakresu wiedzy ósmej klasy szkoły podstawowej

format indywidualny lub szkolny

marzec 2020

Edycja 2020

Matematyka

Marzec 2020

Język angielski

Marzec 2020

Konkurs ósmoklasisty

WEŹ UDZIAŁ - PRZYGOTUJ SIĘ DO EGZAMINU

Konkurs ósmoklasisty jest skierowany do uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej, którzy przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty. Swoim zakresem obejmuję rekomendowane zagadnienia i wymagania dla wybranego przedmiotu. Zadania konkursowe są przygotowane przez doświadczonych nauczycieli, autorów zadań dla CKE oraz czynnych egzaminatorów OKE. Wyniki konkursu mogą posłużyć dodatkowym nieformalnym sprawdzianem przed egzaminem ósmoklasisty. Dla nauczycieli i opiekunów grup szkolnych jest to doskonała forma pozaszkolnej aktywności.

Konkurs jest realizowany w formacie indywidualnym i jako konkurs szkolny. Szczegółowy harmonogram i lista przedmiotów jest określona przed poszczególne Edycję Konkursu.

Laureaci Konkursu zostaną odznaczeni e-Dyplomami. Uczestnicy oraz koordynatorzy szkolni Konkursu w ramach Inicjatywy Aktywni Online mogą dodatkowo zostać wyróżnieni za aktywność w Konkursie.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja "Obywatele Aktywni Online" i jest reprezentowany przed Koordynatora Konkursu.

Nauczyciel lub opiekun, który zarejestruje grupę szkolną, zostaje zarejestrowany jako koordynator szkolny Konkursu. W ramach jednej szkoły może być zarejestrowana dowolna ilość grup.

Udział w Konkursie jest możliwy w roli uczestnika Konkursu lub koordynatora szkolnego Konkursu. Każdy uczestnik Konkursu ma możliwość udziału w etapie indywidualnym Konkursu oraz w etapie szkolnym, jeśli zostanie zgłoszony na liście grupy szkolnej. Koordynator szkolny Konkursu ma możliwość zgłoszenia dowolnej ilości grup szkolnych z każdego przedmiotu konkursowego oraz jest zobowiązany do nadzorowania przeprowadzenia etapu szkolnego Konkursu.

Dla wykonania zadań konkursowych jest niezbędne posiadanie komputera lub dowolnego urządzenia mobilnego (tablet, smartfon) z zainstalowaną przeglądarka internetową i dostępem do sieci Internet. Zalecamy po aktywacji konta uczestnika Konkursu wykonanie zadań testowych w celu weryfikacji kompatybilności urządzeń i oprogramowania. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne zaistniałe w trakcie wykonywania zadań konkursowych.

Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta "Cloud ID" oraz statusu uczestnika lub koordynatora szkolnego Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Fundacja "Obywatele Aktywni Online". Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie Polityką Prywatności, akceptacja której jest obowiązkowa.

Uczestnicy Konkursu są oceniani w ramach etapu indywidualnego i etapu szkolnego.

Etap indywidualny:

e-Dyplom I stopnia - dla uczestników Konkursu, którzy uzyskają wynik znajdujący się w 10% najlepszych wynikach z pośród wszystkich uczestników Konkursu.
e-Dyplom II stopnia - dla uczestników Konkursu, którzy uzyskają wynik znajdujący się w 20% najlepszych wynikach z pośród wszystkich uczestników Konkursu.
e-Dyplom III stopnia - dla uczestników Konkursu, którzy uzyskają wynik znajdujący się w 40% najlepszych wynikach z pośród wszystkich uczestników Konkursu.

Etap szkolny:

e-Dyplom I stopnia - najlepszy wynik w szkole.
e-Dyplom II stopnia - drugi wynik w szkole.
e-Dyplom III stopnia - trzeci wynik szkole.

Koordynator szkolny ustala ranking szkolny, zalecane jest uwzględnienie wyniku w etapie indywidualnym.

Wszystkie kwestę sporne są rozstrzygane przez Kapitule Konkursu powołaną przez Organizatora Konkursu. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Konkurs ósmoklasisty

Matematyka.Edycja 2019

DLA UCZNIA

FORMAT INDYWIDUALNY: Formuła ogólnopolska.

e-Sprawdzian "na dobry początek": 05.04.2019 - 08.04.2019

Etap konkursowy: 09.04.2019 - 14.04.2019

e-Sprawdzian Plus: 15.04.2019 - 19.04.2019 (dla Aktywnych Online)

Ostatni taki sprawdzian przed egzaminem.

DLA NAUCZYCIELA

FORMAT SZKOLNY: Formuła podstawowa lub dedykowana.

Etap konkursowy: 09.04.2019 - 14.04.2019

Cykliczne wydarzenie szkolne dla uczniów o zróżnicowanym poziomie wiedzy i umiejętności.